26/10/2013

Vasknarva prohvet Eeliase kirik ja Kuremäe kloostri erakla


Vasknarva erakla, mis pühendatud prohvet Eeliasele,
on teistmoodi paik, kus aeg on nagu seisma jäänud.


Vasknarva on vana küla Narva jõe 
alguse juures Peipsi järve veerel.
Enne teist maailmasõda elas seal 700 inimest,
oktoobris 2013 on Alajõe valla kodulehe
andmetel Vasknarvas 34 elanikku.


Mina käisin 2013. aasta augustis ühe väikese
seltskonnaga nende kivimüüride 
taga peituvas vaikses eraklas,
kus elavad Kuremäe Jumalaema Uinumise 
kloostri nunnad.


Nunnad teevad tööd ja elavad väikestes majades.


Jumalat teenitakse üles ehitatud 
ja taastatud kirikus, mis algselt ehitati 
kaupmeeste annetuste abil 1873. aastal.


Kuid teise maailmasõja ajal kirik hävis.
Hoone varemetest pilt 
on riputatud pühakoja eeskotta.


Vasknarva kirik jäi varemetesse kuni 1974. aastani. 


Siis tuli kohale preester, isa Vassili Borin (1917-1994), 
kellele anti unenäos ülesanne
minna Sõrenetsi ehk Vasknarva ja taastada kirik.


1978. aastal oli midagi kirikust juba valmis,
kuid palju tööd oli ees. Ehitati nõukogude võimu kiuste.


Punavõim lubas taastada kirikut,
kuid kõrvalhooneid ehitada ei lubatud.


Isa Vassili elas Vasknarvas kaua ja aitas hädalisi,
kes voorisid tema juurde üle nõukogude liidu.


Suur toetus isa Vassilile tuli 
Kuremäe kloostri iguumenja Varvaralt ja Tallinna ning Eesti
metropoliidilt, Aleksei Ridigerilt, tulevaselt Moskva patriarhilt.


Isa Vassili on maetud püha Eeliase kiriku kõrvale.


Vasknarva toodi segastel aegadel hoiule
Pühtitsa Jumalaema uinumist kujutav ikoon.


Kirikut ümbritseb imekaunis ja liigirikas iluaed,
tarbeaed on veidi kaugemal.


Kalmistu.


Erakla teine värav.


Majad.


Veel mõned vaated.


Metropoliit Kornelius pühitses prohvet Eelija erakla
pühakoja 2. augustil 2005.

Teisel pool müüri on tänapäev ja maailm...

No comments:

Post a Comment