30/04/2011

Kochi perekonna kabel ja Pirita uus kalmistuPirita jõe linnapoolsel kaldal asub Kochide perekonna kalmistu
koos historitsistlikus stiilis kabeliga..


Kabel seisab Pirita uue kalmistu taga.

Pirita uus kalmistu on velodroomi taga. Kalmistu kuulus Tallinna
Jaani kogudusele ja rajati 19. sajandi lõpus.


Kalmistu suleti 1928, vahepeal laiendati ja avati uuesti.
Surnuaiast Pirita jõe poole on Kochi perekonna kalmistu ja kabel.


Kochide perekonna kalmistu kõrval seistes avanevad kaunid vaated Pirita jõele.


Kabel on kalmistuaiaga piiratud.


Kabel rüüstati 1940-1960. aastail.

Kabel renoveeriti aastail 1999 - 2003.

Info kabeli kohta muinsuskaitse registrist:


Words and photos by Maarit Maria Estonian Manorhouses and Villas.

No comments:

Post a Comment