11/07/2011

Pakri pank ja Kersalu pank


Pakri pank ja seda ääristav klindiastang on nii Pakri poolsaare
kui kogu Põhja-Eesti klindi üks huvipakkuvamaid kohti.
 


Kivististerikkuse ja hea säilivuse poolest on Põhja-Eesti klint
üks tähelepanuväärsemaid maailmas.  Pakri panga moodustab
24 m kõrgune Kambriumi-Ordoviitsiumi astang.
Pakri pankranniku ja Lohusalu poolsaare vahel on Lahepere laht.Selle ääres Pakri poolsaare idaküljel on Lahepere pank.Panga all mere ääres on huvitav kõndida.Tekib veidi salapärane meeleolu tänu puudele,
mis kasvavad üle panga merekalda kohal.Väikesed allikad kukuvad kalda seest joana mere suunas.
Meri on kaunis ja igavene ...

No comments:

Post a Comment