15/08/2012

Salevere Salumägi ja ohvriallikas


Läänemaal Virtsu lähedal on ilus koht Salevere Salumägi,
kus on arheoloog Mati Mandeli väitel
elatud  juba pronksiajal.


Salumägi on tasasest maapinnast kõrgem
salumetsaga kaetud koht, mille pindala
on 40 hektarit ning kus kõrvuti muinaslinnuse kivivall,
muistsed põllud ja mäenõlva all ohvriallikas.


Saleverele jõudmiseks tuleb Risti-Virtsu 
maanteed mööda Virtsu poole minnes 
keerata ca 2 km peale Karuse kirikut paremale
ja sõita mööda mõnusat kruusateed veel 9 km.


Salumäe nõlvad on kaetud lehtpuudega,
ning kaugemale saab vaadata ainult mõnest kohast.


Enne jalutuskäiguga alustamist tasub kindlasti 
tutvuda infotahvlitega, mis matkaraja alguses.


Täpsemalt saab Salumäe kohta lugeda siit:


Enne rajale minemist võiks jalga panna 
kummikud. Et oleks mugavam loodust uurida.


Salumäge katab omapärane ja väga liigirikas salumets, 
mille kohta saab lugeda siit:


Rada kulgeb mööda linnuse kunagist kaitsemüüri,
mille ääres märkasin kasvamas tammesid, haabasid,
pärnasid, vahtraid, sarapuid, kaski, pihlakaid. 


Jalgrada mööda kõndides tuleb vaadata enda ette,


sest muidu on oht koperdada väiksemate kivide otsa, 
mis pinnasest esile tulevad.


Teeraja kõrval on väga palju suuremaid kive.
Tundub nagu oleks kogu Salumägi nendega kaetud.


Sammaldele ja samblikele Salumäe kivid meeldivad.
Mõned kivid moodustavad gruppe. Ilmselt 
on varakevadel samas kohas huvitavam,
sest siis pole puudel veel lehti ja kivide 
paiknemine on märgatavam.

Puu tüvi.

Arheoloogid on teinud proovikaevamisi ja
jõudnud kohe kivise, kobrutava, paekivile sarnase 
aluspõhjani, mida nimetatakse biohermiks:


Kõndides mööda kunagist Salevere linnuse
http://www.muuseum.haapsalu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=396:salevere-linnus&catid=91:uuemad-arheoloogilised-avastused&Itemid=255
valli kasvavad teatud vahemaa
järel erinevatest liikidest puude grupid. 


Haavad, pärnad .... vahtrad ...
Rada kulgeb ja kohe oleme...


trepi juures, kust algab laskumine ohvriallika juurde.


Ühtegi suunavat silti 2012. aasta augustis Salevere allikale pole, 
seega tuleb jälgida, millal tee hakkab mäest alla minema,
muidu magate õige koha maha.


Astmed on niisked ja libedad ...


meeleolu muutub all palju tõsisemaks kui üleval,


sest on hämaram, niiskem.
All metsas on suured sammaldunud kivihunnikud ja puud.


Läbilõige minevikust.
Laudtee viib Saluvere silmaallikani.
Allika kohta saab lugeda siit:


Ja siit:


Ning kõige põhjalikum artikkel on siin:

Silmaallika vesi voolab tiiki.


Mina tõusen treppi mööda üles mäkke ja


ütlen allikahaldjale nägemiseni.No comments:

Post a Comment